กู้คืนรูปภาพ วิดีโอ รายชื่อติดต่อ ข้อความ บันทึกย่อ ประวัติการสนทนาใน LINE และอื่นๆ ของ iPhone / iPad / iPod ที่สูญหายได้อย่างง่ายดาย

กู้คืนข้อมูลที่ถูกลบหรือสูญหายโดยตรงจากอุปกรณ์ iOS

กู้คืนข้อมูลจากข้อมูลสำรอง iTunes / iCloud ได้อย่างอิสระ

ดูตัวอย่างได้ก่อนที่จะกู้คืนข้อมูลที่ตรวจพบ

ดาวน์โหลดฟรี ดาวน์โหลดฟรี