เทคโนโลยีใหม่/อัตราการฟื้นตัวสูง

D-Back for iOS

D-Back

กู้คืนข้อมูล iPhone ที่สูญหายโดยสมบูรณ์

กู้คืนข้อมูลจากข้อมูลสำรอง iCloud และ iTunes ฟรี กู้คืนข้อมูลมากกว่า 22 ประเภท รวมถึงรูปภาพ วิดีโอ บันทึก ข้อความ ฯลฯ ที่ถูกลบและสูญหาย

ดาวน์โหลดฟรี

iPhone รูปหาย แล้วกู้คืนรูปภาพทีไม่ได้สำรอง ต้องทำอ่างไง

ฉันลบรูปภาพออกจาก iPhone โดยไม่ได้ตั้งใจ และยังไม่สำรองข้อมูล จะกู้คืนรูปภาพเหล่านั้นได้อย่างไร