ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับปรับปรุงจะมีผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 อ่าน ข้อกำหนดในการให้บริการที่นี่

ยินดีต้อนรับสู่ iMyFone iMyFone ทำให้ข้อมูลและผลิตภัณฑ์มีอยู่ที่นี่ โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ iMyFone ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และผลิตภัณฑ์ บริการ ราคา และโปรแกรมที่กล่าวถึงในเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้ ตลอดจนแสวงหาการเยียวยาทั้งหมดตามกฎหมายและในส่วนของการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้< /p>

ลิขสิทธิ์

เว็บไซต์นี้และเนื้อหา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ กราฟิก โลโก้ เสียง และซอฟต์แวร์) เป็นลิขสิทธิ์ของ iMyFone ซึ่งดำเนินการโดย Cleverguard Technology Co., Limited

ส่วนใดของสิ่งพิมพ์นี้ห้ามทำซ้ำ แจกจ่าย หรือส่งต่อในรูปแบบใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ รวมถึงการคัดลอกภาพถ่าย บันทึก หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือกลไกอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก iMyFone นอกเหนือจากสิ่งต่อไปนี้ :

1. คุณสามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดข้อมูลแยกฮาร์ดดิสก์ในเครื่องเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

2. คุณสามารถคัดลอกเนื้อหาไปยังบุคคลภายนอกแต่ละรายเพื่อการใช้งานส่วนตัวได้ แต่เฉพาะในกรณีที่คุณรับทราบเว็บไซต์เป็นแหล่งที่มาของเนื้อหา

ค่าสินไหมทดแทน

คุณขอชดใช้ค่าเสียหายให้กับ iMyFone ในขอบเขตสูงสุดจากความรับผิด ต้นทุน ความต้องการ สาเหตุของการกระทำ ความเสียหายและค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความตามสมควร) ที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดของคุณ บทบัญญัติของข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

แม้ว่าจะมีการใช้ความระมัดระวังทุกประการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ ทั้งเราและบุคคลที่สามไม่ได้ให้การรับประกันหรือรับประกันความถูกต้อง ทันเวลา ประสิทธิภาพการทำงาน ความสมบูรณ์หรือความเหมาะสมของข้อมูล วัสดุ และซอฟต์แวร์ที่พบ หรือนำเสนอบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ คุณรับทราบว่าข้อมูลและวัสดุดังกล่าวอาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาด และเราขอยกเว้นความรับผิดโดยชัดแจ้งสำหรับความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

คุณอาจใช้ข้อมูล สื่อ หรือซอฟต์แวร์ใดๆ บนเว็บไซต์นี้ซึ่งเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เป็นความรับผิดชอบของคุณเองที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของคุณ

เนื้อหาบางส่วนบนหน้าเว็บของเรามีที่มาจากอินเทอร์เน็ต และมีไว้สำหรับแสดงเท่านั้น สงวนลิขสิทธิ์โดยผู้เขียน หากสิ่งนี้ละเมิดสิทธิ์ของคุณ โปรดแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เราจะลบเอกสารของคุณโดยไม่ลังเลและล่าช้า

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย iMyFone

เราไม่สามารถควบคุม และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ดังนั้น คุณจะต้องรับผิดชอบต่อตัวเองอย่างเต็มที่ในระหว่างการเรียกดูเว็บไซต์บุคคลที่สาม หากคุณพบกับความเสี่ยงใดๆ

เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเข้าชม

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขการบริการเหล่านี้และข้อตกลงแยกต่างหากที่เราจัดหาให้คุณจะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายท้องถิ่น

เครื่องหมายการค้า

“iMyFone” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ iMyFone เครื่องหมายการค้า iMyFone ถูกห้ามอย่างร้ายแรงจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ไม่ได้เป็นของ iMyFone เว้นแต่จะใช้โดยได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา มิฉะนั้น เราจะถือว่าละเมิดเครื่องหมายการค้าและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมาย

คำติชม

เราให้ความสำคัญต่อการรับฟังจากผู้ใช้ของเราไม่ว่าพวกเขาจะมีคำถาม ความคาดหวัง หรือความคิดเห็น และสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับคำแนะนำของคุณเสมอซึ่งสามารถส่งเสริมให้เราปรับปรุงซอฟต์แวร์ของเราให้ดีขึ้นได้ หากคุณเลือกที่จะส่งความคิดเห็น แนวคิด หรือคำติชม คุณตกลงว่าเราสามารถใช้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือค่าตอบแทนใดๆ แก่คุณ

บริษัท

imyfone.com ดำเนินการโดย CLEVERGUARD TECHNOLOGY CO., LIMITED

สำนักงานฮ่องกง: RM 06,13A/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR HARBOUR CITY 17 CANTON RD TST KL

ทะเบียนเลขที่: 2959060

สำนักงานในยุโรป: Tricor Suite 4th Floor, 50 Mark Lane, London, United Kingdom, EC3R 7QR

ทะเบียนเลขที่: 13291377