กู้คืนรูปภาพ วิดีโอ รายชื่อติดต่อ ข้อความ บันทึกย่อ ประวัติการสนทนาใน LINE และอื่นๆ ของ iPhone / iPad / iPod ที่สูญหายได้อย่างง่ายดาย

กู้คืนข้อมูลที่ถูกลบหรือสูญหายโดยตรงจากอุปกรณ์ iOS

กู้คืนข้อมูลจากข้อมูลสำรอง iTunes / iCloud ได้อย่างอิสระ

คุณสามารถดูตัวอย่างข้อมูลที่ตรวจสอบก่อนที่จะกู้คืนได้

ดาวน์โหลดฟรี ดาวน์โหลดฟรี