ยกเลิกการสมัครสมาชิก

ยกเลิกบริการสมัครสมาชิกอัตโนมัติอย่างง่ายดาย

กรุณาป้อนข้อมูลการสั่งซื้อ:

หมายเลขคำสั่งซื้อหรือรหัสโปรไฟล์


Tips

iMyFone จัดเตรียมแผนการสมัครสมาชิกสำหรับใบอนุญาต 1 เดือน 1 ไตรมาสและ 1 ปี ด้วยวิธีนี้ ใบอนุญาตของคุณจะไม่หมดอายุ และคุณจะไม่ถูกจำกัดการใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของซอฟต์แวร์

หากคุณไม่ต้องการหรือต้องการสมัครสมาชิก คุณสามารถยกเลิกได้ตามสะดวก

ติดต่อเราเพื่อรับการสนับสนุน พร้อมใบเสร็จรับเงินหากคุณลืมข้อมูลการสั่งซื้อ

imyfone loading