EULA

ข้อตกลงและเงื่อนไข

วันที่มีผล: 25 พฤษภาคม 2018

ภาพรวม

โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อกำหนด") อย่างละเอียดก่อนเข้าถึงเว็บไซต์นี้ โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการให้บริการปัจจุบันอธิบายข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทุกคนของเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่เป็นผู้ขาย ลูกค้า เบราว์เซอร์ ผู้ค้า และ/หรือผู้ร่วมสร้างเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น เอกสารนี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณ ผู้ใช้เว็บไซต์และ iMyFone ในที่นี้

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ("ข้อกำหนด") เป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างคุณและ iMyFone ("เรา" "ของเรา" หรือ "พวกเรา") เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (imyfone.com) ซอฟต์แวร์และบริการของเรา ( เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ และบริการเรียกรวมกันว่า “บริการ”) โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียด คำว่า "คุณ" ยังรวมถึงพนักงานของคุณหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ ในขอบเขตที่บังคับใช้และได้รับอนุญาตภายใต้การสมัครใช้บริการของคุณ

โดยการซื้อซอฟต์แวร์หรือบริการจาก iMyFone คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและนโยบาย (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และกลายเป็นภาคีของข้อตกลงนี้ นอกจากนี้ โดยการเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างของบริการ คุณอาจอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะดังกล่าว ("นโยบาย") นโยบายดังกล่าวทั้งหมดรวมอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้โดยการอ้างอิง หากข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับนโยบายใด ๆ เงื่อนไขของนโยบายจะแทนที่ข้อกำหนดดังกล่าว เราอาจตรวจสอบและปรับปรุงข้อกำหนดและนโยบายเหล่านี้เป็นระยะ หรือเพิ่มข้อกำหนด ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใหม่เกี่ยวกับการใช้บริการ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยโพสต์การอัปเดตไปที่ imyfone.com และ/หรือทางอีเมล

โดยการยอมรับใช้บริการนี้ แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและนโยบายเหล่านี้ ตลอดจนการแก้ไขหรือปรับปรุงใดๆ ที่เราสามารถทำได้กับข้อกำหนดและนโยบายเหล่านี้เป็นครั้งคราว เป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการทบทวนข้อกำหนดและนโยบายฉบับล่าสุดอย่างสม่ำเสมอ และรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยการใช้บริการนี้ต่อไปของคุณหลังจากการแก้ไขใด ๆ ในข้อกำหนดและนโยบาย คุณจะถือว่าคุณได้อ่านและยินยอมตามข้อกำหนดที่แก้ไขดังกล่าวสำหรับการใช้บริการของคุณ ณ วันที่แก้ไข หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดหรือนโยบายเหล่านี้ โปรดยุติการใช้บริการนี้

ทดลองฟรี

เราอาจเสนอการทดลองใช้ฟรีสำหรับคุณสมบัติที่เลือกของบริการตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว iMyFone ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าคุณมีสิทธิ์ทดลองใช้งานฟรีหรือไม่ และยุติการใช้งานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การทดลองใช้งานฟรีที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้

เงื่อนไขการชำระเงิน

เมื่อคุณยืนยันธุรกรรมบนเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะผูกพันและชำระเงินสำหรับธุรกรรมนั้น ราคาผลิตภัณฑ์และค่าจัดส่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่ส่งผลต่อการซื้อที่เราได้ดำเนินการไปแล้ว เว็บไซต์ของเรามีผลิตภัณฑ์จำนวนมากและเป็นไปได้เสมอว่าแม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่แล้ว แต่ผลิตภัณฑ์บางรายการในเว็บไซต์ของเราอาจมีการกำหนดราคาอย่างไม่ถูกต้อง

ค่าธรรมเนียม/คืนเงิน

คุณอาจได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงคุณสมบัติที่เลือกของบริการฟรีตามที่อาจมีให้กับคุณ เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับคุณสมบัติบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นแบบครั้งเดียวหรือแบบปกติ ("บริการที่มีค่าใช้จ่าย") iMyFone ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ค่าธรรมเนียมหรือเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมสำหรับบริการบางอย่างได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการหรืออย่างอื่น

เมื่อคุณทำการซื้อสำหรับบริการที่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ คุณอนุญาตให้ iMyFone หรือผู้ประมวลผลการชำระเงินบุคคลที่สามเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตที่คุณให้ไว้ (ซึ่งคุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับการซื้อของคุณ รวมทั้งหมด ภาษีที่เกี่ยวข้อง และคุณตกลงให้ผู้ให้บริการชำระเงินของเราสามารถเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้ หาก iMyFone ไม่ได้รับการชำระเงินจากผู้ให้บริการบัตรเครดิตของคุณ คุณตกลงที่จะชำระเงินทั้งหมดเมื่อได้รับการร้องขอ และ iMyFone อาจระงับการเข้าถึงบริการของคุณจนกว่าจะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน หากคุณเลือกการชำระเงินแบบเป็นงวดโดยอัตโนมัติและตัดสินใจสิ้นสุดการสมัครของคุณในภายหลัง การยกเลิกการชำระเงินถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ iMyFone ไม่คืนเงินการชำระเงินอัตโนมัติที่ไม่ได้ยกเลิกในเวลา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการคืนเงินของเรา.

ข้อเสนอแนะ

เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความคิดของผู้ใช้ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่คุณหรือฝ่ายอื่น ๆ ให้ไว้ในรูปแบบของอีเมลหรือการส่งอื่น ๆ ให้กับเรา (ยกเว้นเนื้อหาที่คุณโพสต์บนบริการ ตามข้อกำหนดเหล่านี้) (รวมเรียกว่า "คำติชม") ไม่เป็นความลับ และคุณได้ให้สิทธิ์แก่เราและบริษัทในเครือและบริษัทในเครือของเราในที่นี้ สิทธิ์ที่ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ตลอดไป ไม่สามารถเพิกถอนได้ และให้สิทธิ์ใช้งานช่วงได้อย่างเต็มที่ในการใช้คำติชมและความคิดเห็นของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือแสดงที่มากับคุณ

เครื่องหมายการค้า

iMyFone, โลโก้ iMyFone และชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ หรือสโลแกนที่แสดงบนบริการเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ iMyFone และห้ามคัดลอก เลียนแบบ หรือใช้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ชื่อผลิตภัณฑ์ และชื่อบริษัทหรือโลโก้อื่นๆ ทั้งหมดที่กล่าวถึงในบริการนี้เป็นทรัพย์สินที่สงวนไว้ของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือข้อมูลอื่นใด โดยใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า ผู้ผลิต ซัพพลายเออร์หรืออย่างอื่น ไม่ถือเป็นหรือบอกเป็นนัยถึงการรับรอง การสนับสนุน หรือคำแนะนำดังกล่าวโดยเรา หรือในทางกลับกัน

ความเป็นเจ้าของและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

iMyFone เป็นเจ้าของและ/หรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมด สิทธิบัตร การออกแบบ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในและต่อบริการ และบริการใดๆ ที่มีให้โดยเกี่ยวข้องกับบริการที่มอบให้กับคุณ และเราขอสงวนสิทธิ์ สิทธิในการเพิกถอนการใช้ใบอนุญาตที่มอบให้คุณ ยกเว้นสิทธิ์ที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งและให้สิทธิ์ในข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่มีการมอบสิทธิ์อื่นใด ไม่ว่าจะระบุไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย แก่คุณ ห้ามคัดลอก แจกจ่าย หรือใช้บริการอื่นๆ หรือบริการหรือเนื้อหาของบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในที่นี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง คุณยอมรับว่าคุณจะไม่มีคำถามหรือโต้แย้งความเป็นเจ้าของตามกฎหมายของคุณสมบัติเหล่านี้กับ iMyFone ในเวลาใดๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการประมวลผลข้อมูล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นทั้ง 1) ผู้ควบคุมข้อมูล และ; 2) ผู้ประมวลผลข้อมูลตามคำแนะนำที่เป็นเอกสารจากคุณในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล

ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณสมัครใช้บริการหรือเมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราในบริบทของข้อตกลงนี้ การรวบรวมและการใช้ข้อมูลนี้ ซึ่งเราดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล มีการอธิบายไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลt แยกต่างหากที่ทำขึ้นระหว่างคุณและเราที่เกี่ยวข้องกับการสมัครใช้บริการของคุณ

ความมั่นคง

คุณจะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง iMyFone บริษัทในเครือ บริษัทในเครือ พันธมิตรและผู้โฆษณาบุคคลที่สาม และกรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน พนักงาน ผู้อนุญาต และซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องจากและต่อต้นทุน ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าทนายความตามสมควร) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือนโยบายใดๆ ของคุณ หรือการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือกฎหมายที่บังคับใช้

คุณขอชดใช้ค่าเสียหายสูงสุดแก่ iMyFone จากและต่อความรับผิด ต้นทุน ความต้องการ สาเหตุของการกระทำ ความเสียหายและค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความตามสมควร) ที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดบทบัญญัติใด ๆ ของ ข้อกำหนดเหล่านี้

ความยินยอมในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

ในการใช้บริการ คุณยินยอมที่จะรับการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์จากเรา การสื่อสารเหล่านี้อาจรวมถึงการแจ้งเกี่ยวกับบัญชีและข้อมูลของคุณเกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องกับบริการ คุณตกลงว่าประกาศ ข้อตกลง การเปิดเผย หรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่เราส่งถึงคุณทางอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการสื่อสารทางกฎหมายใด ๆ รวมถึงการสื่อสารดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

คำถาม & ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับบริการหรือข้อกำหนดเหล่านี้ คุณสามารถติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ iMyFone.

บริษัท

imyfone.com ดำเนินการโดย Cleverguard Technology Co., Limited

นโยบายการคืนเงิน

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับ iMyFone เสมอ เราทำงานอย่างหนักเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนานสำหรับทั้งซอฟต์แวร์และบริการของเรา หากคุณมีคำถามหรือไม่พอใจกับซอฟต์แวร์หรือบริการด้านใด โปรดติดต่อ https://th.imyfone.com/support/contact-support/ )ของเรา เราชอบที่จะรู้ว่าเราสามารถปรับปรุงและเสนอวิธีแก้ปัญหาที่น่าพอใจให้กับคุณได้อย่างไร

วิธีการส่งคำขอคืนเงิน

หากคุณต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ โปรดส่งแบบฟอร์มคำขอคืนเงิน (( https://www.imyfone.com/support/refund-request/ ) พร้อมข้อมูลต่อไปนี้:

 1. อผลิตภัณฑ์;
 2. รหัสการสั่งซื้อ/หมายเลขอ้างอิง/รหัสธุรกรรม;
 3. ที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ในการสั่งซื้อ
 4. เหตุผลที่คุณต้องการขอคืนเงิน

เราจะจัดการกับคำขอคืนเงินภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่าง

รับประกันคืนเงิน

ซอฟต์แวร์ iMyFone ส่วนใหญ่มีเวอร์ชันทดลองใช้งานฟรี เพื่อให้คุณสามารถทดสอบซอฟต์แวร์ด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจซื้อ เวอร์ชันทดลองเหล่านี้ช่วยให้คุณได้สัมผัสกับฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบด้วยการทดลองใช้แบบจำกัด หรือเพียงแค่กำหนดข้อจำกัดในขั้นตอนสุดท้าย (เช่น สำหรับเครื่องมือการกู้คืน คุณสามารถดูสิ่งที่สามารถกู้คืนได้ก่อนขั้นตอนสุดท้าย) ดังนั้นคุณจึงสามารถตัดสินใจได้ว่า ซอฟต์แวร์คือสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่ก่อนทำการสั่งซื้อ

iMyFone ให้การรับประกันคืนเงินภายใน 7 วัน (สำหรับแผน 1 สัปดาห์) หรือ 30 วัน(สำหรับแผนอื่น ๆ) เราไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้หลังจากหมดเวลานี้เนื่องจากเป็นระบบ 'ลองก่อนตัดสินใจซื้อ' การคืนเงินจะทำได้ภายใต้การรับประกันนี้ในกรณีต่อไปนี้:

สถานการณ์ที่ยอมรับ

iMyFone เสนอการคืนเงินในกรณีต่อไปนี้ภายใน 7 วัน (สำหรับแผน 1 สัปดาห์) หรือ 30 วัน(สำหรับแผนอื่น ๆ)นับจากวันที่ซื้อ การคืนเงินจะถูกส่งไปยังบัญชีเดิมที่คุณใช้ในการชำระเงิน

 1. การซื้อ Extended Download Service (EDS) หรือ Registration Backup Service (RBS) ที่เป็นตัวเลือกโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งทำขึ้นนอกเหนือจากการซื้อผลิตภัณฑ์ เราจะช่วยคุณติดต่อแพลตฟอร์มการชำระเงินเพื่อคืนเงินค่าใช้จ่ายของ EDS หรือ RBS
 2. ในกรณีที่ซอฟต์แวร์ที่ซื้อมีปัญหาทางเทคนิคของเทอร์มินัล และไม่มีวิธีแก้ไขให้ภายใน 7 วัน (สำหรับแผน 1 สัปดาห์) หรือ 30 วัน(สำหรับแผนอื่น ๆ) ในกรณีดังกล่าว iMyFone จะคืนเงินราคาผลิตภัณฑ์หากคุณไม่ต้องการรอการอัปเดต
 3. คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์เดียวกันสองครั้งหรือซื้อผลิตภัณฑ์สองรายการที่มีฟังก์ชันคล้ายกัน iMyFone จะคืนเงินราคาซื้อของหนึ่งในผลิตภัณฑ์หรือแลกเปลี่ยนหนึ่งผลิตภัณฑ์สำหรับคุณ
 4. คุณไม่ได้รับรหัสลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากซื้อและยังไม่ได้รับการตอบกลับที่ทันท่วงที (ภายใน 48 ชั่วโมง) จากทีมสนับสนุน iMyFone หลังจากติดต่อศูนย์บริการ ในกรณีนี้ iMyFone อาจยกเลิกคำสั่งซื้อและเสนอเงินคืนหากคุณขอ
 5. คุณไม่ทราบว่าเป็นคำสั่งต่ออายุอัตโนมัติ และคุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนการต่ออายุอัตโนมัติในกล่องจดหมายอีเมลของคุณก่อนการต่ออายุอัตโนมัติจะเกิดขึ้น คุณควรติดต่อเราภายใน 7 วันหลังจากต่ออายุอัตโนมัติ และเราจะคืนเงินให้
 6. คุณชำระเงินสองครั้งหรือมากกว่าสำหรับผลิตภัณฑ์หนึ่งรายการเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคกับแพลตฟอร์มการชำระเงินหรือเหตุผลทางเทคนิคอื่นๆ ในกรณีนี้ iMyFone จะเรียกเก็บเงินเพียงครั้งเดียวสำหรับหนึ่งผลิตภัณฑ์และจะคืนเงินสำหรับการชำระเงินเพิ่มเติม

เมื่อเราคืนเงินแล้ว ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องจะถูกปิดใช้งาน และคุณจะต้องถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์และนำออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

สถานการณ์ที่การคืนเงินไม่ได้

เราไม่สามารถคืนเงินได้ในกรณีต่อไปนี้ เราอาจแลกเปลี่ยนซอฟต์แวร์ให้คุณหากคุณไม่ต้องการซอฟต์แวร์ที่คุณซื้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เหล่านี้

 1. คำขอคืนเงินสำหรับส่วนต่างของราคาสินค้าระหว่างภูมิภาคและผู้ขายต่างๆ
 2. คำขอคืนเงินเนื่องจากการซื้อสินค้าที่คล้ายคลึงกันจากผู้ให้บริการรายอื่น
 3. คำขอคืนเงินสำหรับการซื้อซ้ำโดยเจตนาของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
 4. คำขอคืนเงินที่ขัดต่อข้อกำหนดกิจกรรมการขายของเรา
 5. คำขอคืนเงินเนื่องจากความผิดพลาดของคุณและปัญหาไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น การซื้อโปรแกรมที่ไม่ถูกต้อง ดาวน์โหลดเวอร์ชันที่ไม่ถูกต้อง พื้นที่เก็บข้อมูลดิสก์ไม่เพียงพอในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณเปลี่ยนใจหลังจากซื้อ ฯลฯ
 6. คำขอคืนเงินเนื่องจากการฉ้อโกงบัตรเครดิตหรือการชำระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต iMyFone ร่วมมือกับบริการประมวลผลการชำระเงินของบุคคลที่สาม ดังนั้นเราจึงไม่สามารถตรวจสอบการอนุมัติระหว่างการชำระเงินได้ โปรดติดต่อผู้ออกบัตรของคุณเพื่อแก้ไขปัญหา iMyFone พร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอหากเราทำได้
 7. การขอคืนเงินเนื่องจากความเข้าใจผิดหรือขาดความเข้าใจในฟังก์ชันและความสามารถของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากคุณไม่ได้อ่านรายละเอียดผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อนซื้อ
 8. คำขอคืนเงินเนื่องจากไม่ได้รับรหัสลงทะเบียนภายในสองชั่วโมงหลังจากทำการสั่งซื้อสำเร็จ ระบบของ iMyFone จะส่งอีเมลลงทะเบียนโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอินเทอร์เน็ตหรือระบบขัดข้อง การตั้งค่าสแปมอีเมล พิมพ์อีเมลผิด ฯลฯ อาจมีความล่าช้าบ้าง ในกรณีนี้ คุณสามารถเรียกรหัสลงทะเบียนได้ที่นี่หรือติดต่อศูนย์สนับสนุนของเรา
 9. หากไม่มีเหตุผลที่ดี คุณปฏิเสธที่จะร่วมมือกับทีมสนับสนุน iMyFone เพื่อแก้ไขปัญหาและใช้วิธีแก้ไขปัญหาที่มีให้
 10. การขอคืนเงินโดยไม่มีเหตุผล

เราพร้อมเสมอที่จะรับข้อเสนอแนะหรือคำติชมได้ตลอดเวลา เรายินดีที่จะพูดคุยเสมอและจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาใดๆ ที่คุณอาจมีกับ iMyFone

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของเราถูกโพสต์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 และอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2021

การตีความและคำจำกัดความ

การตีความ

คำที่ใช้อักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มีความหมายตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คำจำกัดความต่อไปนี้จะมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏในเอกพจน์หรือพหูพจน์

นิยาม

สำหรับข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้:

 1. บริษัท (เรียกว่า "บริษัท", "เรา", "เรา" หรือ "ของเรา" ในข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้) หมายถึง CLEVERGUARD TECHNOLOGY CO., LIMITED
 2. บริการ หมายถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือทั้งสองอย่าง
 3. คุณ หมายถึงบุคคลที่เข้าถึงบริการ หรือบริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ในนามของบุคคลดังกล่าวกำลังเข้าถึงหรือใช้บริการตามความเหมาะสม
 4. เว็บไซต์ หมายถึง iMyFone สามารถเข้าถึงได้จาก th.imyfone.com
 5. แอปพลิเคชัน หมายถึง โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่บริษัทจัดหาให้โดยคุณดาวน์โหลดบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่เว็บไซต์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบทั่วไป

ข้อมูลที่มีอยู่ในบริการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น

ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายพิเศษ ทางตรง ทางอ้อม ผลสืบเนื่อง หรือโดยบังเอิญ หรือความเสียหายใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะในการดำเนินการตามสัญญา ความประมาทเลินเล่อ หรือการละเมิดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ บริการหรือเนื้อหาของบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขเนื้อหาในบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมาย

บริการจากเว็บไซต์สามารถใช้ได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และคุณได้รับแจ้งในที่นี้ว่าการติดตั้งหรือใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดอาจละเมิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐ และ/หรือรัฐบาลกลาง

ถือเป็นการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้และกฎหมายในเขตอำนาจศาลท้องถิ่นของคุณในการใช้บริการบนอุปกรณ์หรือเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งคุณไม่ได้เป็นเจ้าของ

การละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายจะต้องมีโทษทางการเงินและทางอาญาอย่างรุนแรง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานในทางที่ผิดหรือความเสียหายที่เกิดจากบริการ เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อในการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดในประเทศของตนและใช้บริการอย่างถูกกฎหมาย

ลิงค์ภายนอกข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บริการอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่ไม่ได้ให้หรือดูแลโดยหรือในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นของบุคคลที่สาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการจำกัดสิทธิ์การใช้งานและความถูกต้องตามกฎหมายของเนื้อหาใด ๆ ของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวที่เป็นของเว็บไซต์บุคคลที่สาม คุณอาจต้องทบทวนและยอมรับกฎการใช้งานที่บังคับใช้เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวที่เป็นของเว็บไซต์บุคคลที่สาม นอกจากนี้ ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกไม่ได้หมายความว่าบริษัทรับรองเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อ้างถึงในนั้น

โปรดทราบว่าบริษัทไม่รับประกันความถูกต้อง ความเกี่ยวข้อง ความตรงต่อเวลา หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้

ข้อผิดพลาดและการละเว้นการปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่ได้รับจากบริการนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางทั่วไปในเรื่องที่สนใจเท่านั้น แม้ว่าบริษัทจะใช้ความระมัดระวังทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของบริการและเว็บไซต์เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ข้อผิดพลาดก็สามารถเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ เนื่องจากกฎหมาย กฎ และข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลง อาจมีความล่าช้า การละเว้น หรือความไม่ถูกต้องในข้อมูลที่มีอยู่ในบริการ

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาของบริการและเว็บไซต์ หรือผลลัพธ์ที่ได้รับจากการใช้ข้อมูลนี้

ข้อสงวนสิทธิ์การใช้งานโดยชอบธรรม

บริษัทอาจใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้รับอนุญาตจากอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ และนำเสนอเพื่อการแสดงเท่านั้น ผู้เขียนขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด บริษัทจัดให้มีเนื้อหาดังกล่าวสำหรับการวิจารณ์ แสดงความคิดเห็น รายงานข่าว การสอน ทุนการศึกษา หรือการวิจัย

บริษัทเชื่อว่าสิ่งนี้ถือเป็น "การใช้งานโดยชอบ" ของเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในมาตรา 107 ของกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา

ขอให้เนื้อหานี้ละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของคุณ โปรดแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรให้ดำเนินการแทน บริษัทจะลบเอกสารของคุณโดยไม่ลังเลและล่าช้า

หากคุณต้องการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์จากบริการเพื่อวัตถุประสงค์ของคุณเองนอกเหนือจากการใช้งานที่เหมาะสม คุณต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

มุมมองที่แสดงข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ความคิดเห็นที่เผยแพร่โดยผู้ใช้ถือเป็นความรับผิดชอบของตน แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ความรับผิด และโทษสำหรับการหมิ่นประมาทหรือการฟ้องร้องใดๆ ที่เป็นผลมาจากสิ่งที่เขียนหรือเป็นผลโดยตรงจากสิ่งที่เขียนในความคิดเห็น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นใดๆ ที่เผยแพร่โดยผู้ใช้ และสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นใดๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ไร้ความรับผิดชอบปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น คุณไม่ควรพึ่งพาเนื้อหาหรือข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นพื้นฐานในการทำธุรกิจ กฎหมาย หรือ d . อื่น ๆ การผ่าตัด

ขณะที่บริษัทพยายามปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและถูกต้องอยู่เสมอ บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม หรือความพร้อมใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกราฟิก/วิดีโอที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่บนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ดังนั้นการที่คุณไว้วางใจในเนื้อหาดังกล่าวจึงเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ "ใช้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง"

ข้อมูลทั้งหมดในบริการมีให้ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความตรงต่อเวลา หรือผลลัพธ์ที่ได้รับจากการใช้ข้อมูลนี้ และไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อรับประกันประสิทธิภาพ ความสามารถในการซื้อขาย และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

บริษัทไม่รับประกันว่าบริการจะปราศจากส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ความรับผิดชอบและความรับผิดทั้งหมดสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อใช้บริการของเว็บไซต์จะถูกปฏิเสธ ผู้ใช้ควรเตรียมการของตนเองเพื่อปกป้องทรัพยากรของตน

บริษัทจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดสำหรับการตัดสินใจหรือการดำเนินการใด ๆ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากบริการหรือสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง พิเศษ หรือที่คล้ายกัน แม้ว่าจะทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ คุณสามารถติดต่อบริษัท:

 1. โดยการเยี่ยมชมหน้านี้ในเว็บไซต์ของเรา https://th.imyfone.com/support/contact-support/