> รายการผู้เขียน

iMyFone รายการผู้เขียน

  • Thonthan S.
    Thonthan S.เข้าร่วมทีมบรรณาธิการของ iMyFone ในพ.ศ. 2018 และปัจจุบันเป็นบรรณาธิการอาวุโสของเว็บไซต์ iMyFone ข้อความของเขาเน้นสมาร์ทโฟนและไอเท็มต่างๆ
  • Chittipat G.
    Chittipat G. เป็นบรรณาธิการระดับสูงของ iMyFone เขาจะเขียนบทความที่เกี่ยวกับคำแนะนำและบทวิจารณ์สินค้าที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล LINE การกู้คืนข้อมูล iOS และการแก้ไขข้อบกพร่องของ iPhone