ถ่ายโอน สำรองข้อมูล ดูและส่งออกข้อมูล LINE สำหรับ Android และ iPhone ด้วยคลิกเดียว

โอน LINE โดยตรงระหว่าง iOS และ Android ได้อย่างง่ายดาย

สำรองข้อมูล iPhone และ Android LINE ให้สมบูรณ์ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

กู้คืนข้อมูล LINE จากการสำรองข้อมูลไปยังอุปกรณ์ iOS

ส่งออกและบันทึกข้อมูล LINE ในรูปแบบไฟล์ที่คุณชื่นชอบ

ดาวน์โหลดฟรี ดาวน์โหลดฟรี