กู้คืน ดูและส่งออกข้อมูล LINE สำหรับ Android และ iPhone ด้วยคลิกเดียว

กู้คืนข้อความและไฟล์แนบ LINE ที่สูญหาย/ถูกลบได้โดยตรงจากอุปกรณ์ iOS/Android, ข้อมูลสำรอง iTunes,ข้อมูลสำรอง iCloud

ดูตัวอย่างข้อมูลที่กู้คืนได้ก่อนดำเนินการกู้คืนขั้นสุดท้าย

กู้คืนข้อมูล LINE ที่ถูกลบไปยัง iPhone/iPad/iPod/อุปกรณ์ Android

ส่งออกข้อมูล LINE ไปยังพีซีเป็นไฟล์ HTML/PDF/Excel/CSV

ดาวน์โหลดฟรี ดาวน์โหลดฟรี